Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Kdo provádí dopravně psychologické vyšetření

 • Dopravně psychologické vyšetření, jinak také psychotesty pro řidiče, provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Rozhodnutí ministerstva dopravy k udělení akreditace je ke stažení. Dopravně psychologické vyšetření je odborná činnost, která podle zákona vyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie, postgraduální vzdělávání, minimálně 3 letou praxi v dopravní psychologii, odbornou kvalifikaci (akreditaci Ministerstva dopravy ČR), specifické přístrojové vybavení a další náležitosti stanovené příslušnou vyhláškou.

Informace k průběhu dopravně psychologického vyšetření

 • Dopravně psychologické vyšetření (DPV) začíná vstupním rozhovorem s řidičem, dále obsahuje baterii standardizovaných psychodiagnostických metod, které měří vlastnosti osobnosti a schopnosti klienta se zaměřením na jeho předpoklady k bezpečnému řízení motorového vozidla. DPV je prováděno podle příslušných paragrafů zákona č. 361/2000 Sb., podle vyhlášky a metodiky doporučené Asociací dopravních psychologů ČR, jejíž jsem řádným členem (www.dopravnipsychologovecr.cz). DPV je ukončeno závěrečným rozhovorem, který shrnuje výsledky absolvovaných testů. 
 • Součástí každé metody jsou instrukce pro klienta, u výkonových testů je zařazen na začátek tzv. zácvik, kde klient prakticky zkouší, jak test funguje. Při DPV respektuji specifické vlastnosti klienta, jeho věk, zkušenosti a pracovní zařazení. Můj přístup je individuální, preferuji otevřenou a věcnou komunikaci s klientem (řidičem/řidičkou).
 • Vzhledem k moderním metodám a technologiím je výsledek DPV v tištěné podobě k dispozici bezprostředně po ukončení testování.
 • Doba trvání dopravněpsychologického vyšetření je závislá na náročnosti vyšetření a na přístupu klienta, minimální doba jsou 2 hodiny.  
 • Cena dopravněpsychologického vyšetření je smluvní, minimální cena je 2500,- Kč.

Co je třeba mít s sebou na DPV

V případě dopravně psychologického vyšetření cizinců je potřeba mít s sebou tlumočníka, který plynule ovládá český jazyk a příslušný cizí jazyk slovem i písmem. 

Vezměte s sebou:

 • platný doklad totožnosti s fotografií – občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu – tzv. „biometrie“ (u cizinců), 
 • řidičský průkaz (pokud  jej aktuálně vlastníte),
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (podle zákona nesmí být starší 30 dnů) – vystaví vám jej na  základě  zdravotní prohlídky praktický lékař – týká se jen řidičů po zákazu řízení (ZŘMV) nebo vybodování  (12 trestných bodů).

Profesionální řidiči (skupiny C, D) mohou absolvovat  zdravotní prohlídku u praktického lékaře až po absolvování dopravně psychologického vyšetření.  

Bez lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nelze dopravně psychologické vyšetření řidičů po zákazu a vybodovaných řidičů provést. Výpis ze zdravotní dokumentace či žádanka nejsou v tomto případě dostačující (formulář Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti si můžete stáhnout v části webu Ke stažení).  

Výpis z Evidenční karty řidiče,  který od 1.10. 2018 nesmí být starší  30 dnů, vedle identifikačních údajů řidiče obsahuje skupiny a podskupiny řidičského oprávnění a tzv. historii řidiče (všechny přestupky a postihy) – vydá Vám jej Odbor dopravněsprávních činností magistrátu nebo Odbor dopravy obce s rozšířenou působností – výpis z bodového hodnocení z České pošty nebo Czech Pointu nestačí, neboť neobsahuje všechny potřebné údaje.

O výpis z Evidenční karty řidiče si můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, tj. všude tam, kde se vydávají řidičské průkazy, a to bez ohledu na místo Vašeho bydliště.

Požadavky na řidiče pro optimální výsledky DPV:

 • Řidič by neměl 12 hodin před vyšetřením požít alkohol ani jiné omamné látky, léky mající vliv na soustředění a pozornost.
 • Řidič by neměl být po náročné pracovní zátěži (noční směna).
 • Dále by si řidič měl s sebou přinést láhev s pitím, psací potřeby a popřípadě kompenzační pomůcky – brýle, naslouchadlo apod., pokud je používá.
 • Měl by být zdravý, bez známek zdravotních potíží, teploty, nachlazení.

Ochrana citlivých údajů

Všechny osobní  údaje žadatelů o dopravně psychologické vyšetření jsou chráněny podle Zákona č. 110/2019  Sb. o zpracování osobních údajů, který je v účinnosti od 25.4. 2019 a navazuje na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulations). Každý žadatel musí podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření uskutečnit. 

Máte zájem a chcete se dozvedět více?

V případě potřeby využijte tento kontaktní formulář pro zaslání žádosti o objednání, dotazy na podmínky poskytovaných služeb, případně dotazy ohledně vhodnosti jednotlivých služeb s ohledem na Vaši konkrétní situaci.

Kontaktujte mě

Mgr. Zdeňka Vařenková
IČO: 655 66 661
Datová schránka: k4zpc5z

Vchod do kanceláře psychologa vede přes vchod Pizzerie San Marino. Vejděte dovnitř a pokračujte nahoru do prvního patra. 

Parkování: V okolí kanceláře se dá pohodlně zaparkovat na placeném parkovišti Parking – parkoviště v sadech Pětatřicátníků, u nákupního centra Plaza, nebo v přilehlých ulicích Kollárova, Puškinova, Budilova.