Mgr. Zdeňka Sumega Vařenková

Nabízím dopravně psychologické vyšetření řidičů, zpracování soudně znaleckých posudků, poskytuji psychologické poradenství v náročných životních situacích, při změnách psychického stavu, v oblasti vztahů a také v personalistice. Poskytuji rozvodovou a porozvodovou terapii s uplatněním principů modelu Cochemské praxe a psychodiagnostiku dětí i dospělých.

Nabídka služeb

Dopravně psychologická vyšetření řidičů (psychotesty řidičů)

Dopravně psychologická vyšetření řidičů (psychotesty řidičů)

Dopravně psychologické vyšetření (psychotesty řidičů) – posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 nezbytné pro:

 • vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) nebo vybodování (12 bodů) nebo obojí najednou,
 • profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny
 • učitele autoškol – vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • řidiče rychlé záchranné služby
 • uchazečům o profesi strojvůdce, řidiče tramvaje nabízím dopravněpsychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách – § 46d Zdravotní způsobilost a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
Forenzní psychologie, soudní znalec v oboru psychologie

Forenzní psychologie, soudní znalec v oboru psychologie

 • zpracování soudně znaleckého posudku v oblasti vztahové problematiky rodin, s důrazem na možnosti dohody rodičů na nejoptimálnější možnosti řešení vztahů v rodinné struktuře, posilování rodičovských kompetencí
 • posouzení věrohodnosti v případě trestního stíhání dětí i dospělých
 • posuzování věrohodnosti výpovědí v případech trestního stíhání, např. pohlavního zneužívání nezletilých, trestní činnosti mladistvých
 • vypracování osobnostního profilu dětí, mladistvých a dospělých
Psychologické poradenství v oblasti partnerských vztahů

Psychologické poradenství v oblasti partnerských vztahů

 • partnerské vztahy, vztahová krize, zlepšení komunikace, narovnání vztahů, změna vnímání partnera, zprostředkování náhledu na vlastní jednání
 • krize středního věku, syndrom opuštěného domova
 • nevěra jako důsledek krize ve vztazích
 • mezigenerační obtíže, soužití více generací
 • terapeutické vedení opuštěného partnera, směřování k sobě a nové budoucnosti
 • vztahová problematika rodin, citové vazby členů rodiny a jejich struktura
Rozvodová a porozvodová terapie – vztahová intervence, vztahové vyjednávání

Rozvodová a porozvodová terapie – vztahová intervence, vztahové vyjednávání

 • provázení rozvodovým konfliktem, vztahové vyjednávání se snahou dospět ke kompromisu a dohodě mezi znepřátelenými partnery, s důrazem na potřeby dětí
 • rekonstrukce narušených vazeb mezi rodiči, mezi rodiči a dětmi
 • zpracování zpráv z psychologických vyšetření dětí i dospělých s postižením vztahové problematiky a dynamiky vztahů v rozpadlé struktuře rodiny
Psychologické poradenství a diagnostika dětí a mladistvých

Psychologické poradenství a diagnostika dětí a mladistvých

 • výchovná konzultace k vývojové fázi „prvního vzdoru
 • posouzení psychomotorického vývoje, školní připravenosti
 • výchovné konzultace k poruchám chování, maladaptivním formám jednání u dětí školního věku
 • konzultace k výchovným obtížím, spojeným s fází dospívání
 • krizové intervence v náročných životních situacích žáků a studentů (úmrtí, nezvládnutí zkouškové situace, obavy z neúspěchu, pokus o sebevraždu, pohlavní zneužívání, sebepoškozování, potíže se sexuální identifikací a identitou, konflikt s rodiči)
Nová služba Terapie chůzí

Nová služba Terapie chůzí

 • příjemné spojení fyzické aktivity chůze v nenáročném terénu a terapetického provázení různými krizovými momenty života, dochází k dvojímu efektu uvolnění, k lepšímu nastartování zdravých mechanismů zvládání problémů
O mně - zkušenosti, akreditace, vzdělání

O mně - zkušenosti, akreditace, vzdělání

 • Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR – akreditace Ministerstva dopravy České republiky, číslo jednací 140/2012-160- OST/3, ze dne 19. 6. 2012
 • Certifikovaný lektor rehabilitace řidičů – certifikát Univerzity Palackého v Olomouci a CDV Brno – 2015.
 • Řádný člen Asociace dopravních psychologů ČR
 • Člen Komory soudních znalců
 • Člen České asociace psychologů práce a organizace
 • Propagátor Cochemského modelu rozvodové praxe
 • Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie – pedagogika a postgraduálního studia psychologie (včetně dopravní psychologie)

Máte zájem a chcete se dozvedět více?

V případě potřeby využijte tento kontaktní formulář pro zaslání žádosti o objednání, dotazy na podmínky poskytovaných služeb, případně dotazy ohledně vhodnosti jednotlivých služeb s ohledem na Vaši konkrétní situaci.

Kontaktujte mě

Mgr. Zdeňka Vařenková
IČO: 655 66 661
Datová schránka: k4zpc5z

Vchod do kanceláře psychologa vede přes vchod Pizzerie San Marino. Vejděte dovnitř a pokračujte nahoru do prvního patra. 

Parkování: V okolí kanceláře se dá pohodlně zaparkovat na placeném parkovišti Parking – parkoviště v sadech Pětatřicátníků, u nákupního centra Plaza, nebo v přilehlých ulicích Kollárova, Puškinova, Budilova.