Mgr. Zdeňka Vařenková - Logo

Dopravně psychologická vyšetření řidičů

Dopravně psychologická vyšetření řidičů
 • Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil, speciální automobil nebo jízdní soupravu o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg, dále držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Podle § 123d je opravně psychologickému vyšetření povinen se podrobit řidič, který žádá vrácení řidičského oprávnění (vybodovaní řidiči).
 • Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Rozhodnutí ministerstva dopravy k udělení akreditace je ke stažení.
 • Pokyny pro řidiče žadatele o dopravně psychologické vyšetření.

Forenzní psychologie, soudní znalec v oboru psychologie

Forenzní psychologie, soudní znalec v oboru psychologie
 • zpracování soudně znaleckého posudku v oblasti vztahové problematiky rodin
 • určení vhodnějšího rodiče pro svěření dítěte do výchovné péče v rozvodových situacích
 • určení rozsahu styku jednoho z rodičů s dětmi po rozvodu partnerů
 • posouzení věrohodnosti v případě trestního stíhání dětí i dospělých
 • posuzování věrohodnosti výpovědí v případech trestního stíhání, např. pohlavního zneužívání nezletilých, trestní činnosti mladistvých
 • vypracování osobnostního profilu dětí, mladistvých a dospělých

Psychologické poradenství v oblasti partnerských vztahů

 • partnerské vztahy, vztahová krize, zlepšení komunikace, narovnání vztahů, změna vnímání partnera
 • krize středního věku, syndrom opuštěného domova
 • nevěra jako důsledek krize ve vztazích
 • mezigenerační obtíže, soužití více generací
 • terapeutické vedení opuštěného partnera
 • vztahová problematika rodin, vztahy rodičů a dětí

Rozvodová a porozvodová terapie, mediace – mimosoudní vyjednávání

 • provázení rozvodovým konfliktem, mimosoudní vyjednávání se snahou dospět ke kompromisu mezi znepřátelenými partnery
 • asistováné návštěvy v situaci problematických vztahů rodičů a dětí po rozvodu
 • rekonstrukce narušených vazeb mezi rodiči a dětmi, syndrom odmítnutého rodiče
 • zpracování zpráv z psychologických vyšetření dětí i dospělých s postižením vztahové problematiky rozpadlé struktury rodiny pro soudní účely a právní zástupce

Psychologické poradenství a diagnostika dětí a mladistvých

 • výchovná konzultace k vývojové fázi „prvního vzdoru“
 • vyšetření školní znalosti
 • posouzení psychomotorického vývoje
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení :
  • dyslexie
  • dysgrafie
  • dysortografie
  • dyskalkulie
 • diagnostika syndromu ADHD – hyperaktivita a poruchy pozornosti
 • řešení výukového selhání žáků
 • výchovné konzultace k poruchám chování, maladaptivním formám jednání u dětí školního věku
 • psychologické vyšetření profilu intelektu se zaměřením na volbu budoucí profese (profi – volba) a určení vhodného typu školy pro další vzdělávání
 • konzultace k formám učení, učební styly, jak se účelně a efektivně učit
 • konzultace k výchovným obtížím, spojeným s fází dospívání
 • krizové intervence v náročných životních situacích žáků a studentů (úmrtí, nezvládnutí zkouškové situace, obavy z neúspěchu, pokus o sebevraždu, pohlavní zneužívání, konflikt s rodiči)

Personální poradenství

 • výběrová řízení pro organizace a podniky
  • výběr vhodného zaměstnance na určenou pracovní pozici
  • vypracování osobnostního profilu a pracovních charakteristik
 • komunikace v pracovním prostředí
  • jak se prosadit
  • jak se bránit šikaně na pracovišti
  • jak vést kolektiv, zlepšit vztahy
 • program prevence nemocnosti
  • přednášky vytvořené podle zakázky